“De Wieker Meule” dateert uit 1764 en heeft een gevlucht van 22,5 meter. In 1829 kocht Jacob Schiphorst Haalweide de molen en liet hem vervolgens in De Wijk als stellingmolen herbouwen. Onlangs werd het 250 jarig jubileum van de Meule op feestelijk wijze gevierd.

Het bestuur van de Stichting De Wieker Meule ontving onlangs een cheque van € 4.000 van de TVM foundation, bestemd voor onderhoud van de molen. Voorzitter Hilco Vos nam de cheque in ontvangst, uit handen van Annetta de Vries-Tabak, bestuurslid van de TVM foundation.

De stichting wil graag een fietslabyrint aanschaffen voor haar bewoners in het Altingerhoes in Westerbork.

Stichting Icare stuurde een aanvraag naar de TVM foundation om een fietslabyrint aan te schaffen in het Altingerhoes in Westerbork. En ze kreeg een positief bericht. Onlangs vond de symbolische cheque overhandiging plaats.

Stichting WelzijnMensenWerk

Buurthuis De Gowe in Geeuwenbrug

Spilfunctie in dorp
Buurthuis De Gowe, eigendom van Stichting WelzijnMensenWerk, heeft al jaren een spilfunctie in het Drentse dorp Geeuwenbrug. Het is een vaste basis voor onder meer een minibibliotheek, buurtverenigingen, een kaartclub, kinderwerk, een biljartvereniging, een toneelvereniging en een jeugdsoos. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd. Kortom: de meeste bewoners komen hier regelmatig in hun vrije tijd.

Vaste trap voor zolder
De Gowe heeft onlangs een energiebesparingsproject afgerond. Het buurthuis heeft allerlei maatregelen doorgevoerd om energie te besparen. Een daarvan was de isolatie van het gehele plafond. Daarbij is ook een zoldervloer aangebracht, waardoor een prachtige ruimte voor activiteiten is ontstaan. De ruimte is echter nu alleen nog maar toegankelijk via een laddertje. De Gowe wil daarom graag de ladder vervangen door een vaste zoldertrap, zodat de ruimte eenvoudig toegankelijk wordt. TVM-medewerker Kees Hatzmann, zelf inwoner van Geeuwenbrug, vroeg hiervoor een donatie aan bij de TVM foundation.

Stichting WelzijnMensenWerk
De Stichting WelzijnMensenWerk (WMW) is een instelling voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. WMW wil de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken, buurten, dorpen en kernen versterken. Met dit doel voor ogen heeft de stichting ook een aantal dorps- en buurthuizen in bezit, waaronder De Gowe. De dagelijkse leiding van dit dorpshuis is in handen van een groep vrijwilligers die zelf in Geeuwenbrug wonen.

Plaats: Geeuwenbrug
Website: www.buurthuisdegowe.nl

Stichting Profila Zorg

Woonlocatie Brasem
Woonlocatie Brasem van Stichting Profila Zorg biedt begeleid wonen aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. De locatie in de Hoogeveense woonwijk Erflanden bestaat uit twee woningen met een gezamenlijke achtertuin. Hier wonen twee groepen van ieder zes personen. De begeleiding richt zich op het brengen van stabiliteit, veiligheid en structuur in het leven van de bewoners.

Nieuwe tuinmeubels
De bewoners van Woonlocatie Brasem hebben behoefte aan nieuwe tuinmeubels. Ze willen in de gezamenlijke tuin graag samen eten, drinken en tijd doorbrengen. Buurtbewoner en TVM-medewerker Tieme Bakker diende een donatieverzoek in bij de TVM foundation: ‘Ik heb het gevoel dat de beide woongroepen bijdragen aan evenwicht en eensgezindheid in onze buurt.’ De TVM foundation honoreerde het verzoek en de woonlocatie kon het gewenste meubilair aanschaffen.

Stichting Profila Zorg
Stichting Profila Zorg geeft zorg en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis of psychiatrische problematiek. Dit gebeurt op een van de eigen locaties van Profila Zorg of bij de zorgvrager thuis. Woonlocatie Brasem in Hoogeveen is een van de locaties van Profila Zorg.

Plaats: Hoogeveen
Website: www.profilazorg.nl/brasem

Het bewegingshuis

Eexterveen is een klein maar actief dorp. In 2006 heeft Stichting Kardeel hier het bewegingshuis gerealiseerd. Dit is een plek om te bewegen in de ruimste zin van het woord: voor jong en oud, voor groot en klein, voor culturele, sportieve en sociale activiteiten. Er is een grote variatie aan gym- en sporttoestellen aanwezig en er zijn meerdere kleedkamers. Er worden ook evenementen en voorstellingen gehouden. Over de sportvloer komt dan een beschermvloer en er is de mogelijkheid om een podium te plaatsen. Vele verenigingen, basisschool De Kameleon en kinderopvang De Hasselbraam maken gebruik van het bewegingshuis.

Nieuwe stoelen
Behalve sportactiviteiten worden er in het bewegingshuis dus ook andere activiteiten georganiseerd, zoals een toneeluitvoering en kerstvoorstelling. De stoelen die dan in de zaal gezet worden voor de bezoekers, zijn hoognodig aan vervanging toe. Stichting Kardeel wil dan ook graag 150 nieuwe exemplaren aanschaffen. TVM-relatie Jan Willem Klinkhamer, eigenaar van Klinkhamer Transport en tevens bestuurslid van stichting Kardeel, vroeg hiervoor een bijdrage aan de TVM foundation. Het bewegingshuis kreeg een positief bericht. Een mooie stap op weg naar nieuwe stoelen.

Stichting Kardeel
Stichting Kardeel is in 2004 opgezet om accommodaties en faciliteiten in Eexterveen te realiseren en te behouden. De achterliggende gedachte hierbij is dat sport- en ontmoetingsmogelijkheden bepalend zijn voor de leefbaarheid in een klein dorp. Kortom: die zijn onmisbaar dus!

Plaats: Eexterveen
Website: www.eexterveen.com/stichting-kardeel

Stichting Icare

het Altingerhoes in Westerbork

Kleinschalige woonvorm
Het Altingerhoes in Westerbork is een kleinschalige woonvorm voor mensen met verschillende vormen van dementie. Het huis, dat onderdeel is van Stichting Icare, beschikt over drie woongroepen: in iedere groep wonen acht bewoners die hun eigen appartement hebben. Iedere woongroep heeft ook een gezamenlijke huiskamer en keuken, waar de bewoners samen kunnen koken en eten. Daarnaast zijn er diverse groepsactiviteiten, zoals bloemschikken, schilderen, zingen, muziek maken en bewegen voor ouderen.

Donatie voor een Active Cues Tovertafel
Het Altingerhoes wilde voor haar bewoners graag een Active Cues Tovertafel aanschaffen. Dit is een speels product dat ouderen in de midden- tot late fase van dementie stimuleert in fysieke activiteiten en sociale interactie. Via lichtprojecties op gewone eettafels kunnen bewoners samen ‘spelen met licht’. Henk Wielink, werkzaam bij TVM verzekeringen, klopte bij de TVM foundation aan voor een bijdrage in de kosten. De foundation droeg het initiatief een warm hart toe en stelde een donatie beschikbaar.

Stichting Icare
Het Altingerhoes is een woonzorgcentrum van Icare, een stichting die verpleging en verzorging biedt bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Icare vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol en zinvol leven niet in de weg mag staan. Je ontplooien en meedoen betekent: voelen dat je ertoe doet. Zo wil Icare een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg.

Plaats: Westerbork
Website: www.icare.nl

Nieuwbouw voor schapen
Stichting Het Drentse Heideschaap houdt in Ruinen, aan de rand van Nationaal Park Het Dwingelderveld, een kudde met Drentse heideschapen. Iedere dag gaat de herder met de kudde de hei op. De dieren verblijven in een schaapskooi die gebouwd is in 1949. Mensen kunnen de schaapskooi bezoeken; vooral de lammetjesdagen zijn erg populair.

Schaapskooi in het nieuw
De schaapskooi is aan vervanging toe. Het voldoet niet meer aan de huidige eisen voor dierenwelzijn en biedt te weinig ruimte om de kudde uit te breiden. Het Drentse Heideschaap wil daarom de oude kooi restaureren voor de opvang van lammetjes en een nieuwe kooi bouwen met een kapschuur en een informatie- en ontvangstruimte. TVM-medewerker Henk Karst hoorde van het initiatief en vroeg een donatie aan bij de TVM foundation. Die vond de plannen goed passen bij haar doelstellingen en stelde een donatie beschikbaar. Inmiddels heeft Het Drentse Heideschaap de plannen omgezet in daden. Volgens haar website staat de heropening van de schaapskooi gepland in september 2017.

Plek vol historisch erfgoed
In de nieuwe situatie wordt de schaapskooi nog meer een plek waar het historische en culturele erfgoed van Drenthe te bewonderen is. Op het terrein wordt een kinderweide ingericht, er komt een uitkijktoren over Het Dwingelderveld en er zullen tal van activiteiten worden georganiseerd. Door de uitbreidingsplannen kan ook de kudde vergroot worden. Zo kan er een groter deel van het Dwingelderveld begraasd worden, waardoor er meer diversiteit aan beplanting ontstaat.

Plaats: Ruinen
Website: www.schaapskudderuinen.nl

Stichting Dorpshuis Exloo

Dorpshuis met veel voorzieningen
In 2009 vatten de bewoners van Exloo het plan op om een dorpshuis te realiseren. Vervolgens moesten er vele hobbels worden genomen en veel overleg worden gevoerd met diverse partijen. ‘Toen het idee ontstond waren we het er snel over eens dat het een plek moest zijn waar zowel jong als oud activiteiten kan doen’, vertelt Geert Deekens van Stichting Dorpshuis Exloo enthousiast. ‘De school en het sportcomplex waren hier al gehuisvest. We hebben het bestaande gebouw aangepast aan de wensen en eisen van een goed dorpshuis in combinatie met school en sport.’ Uiteindelijk was het in november 2016 zover: het dorp opende de deuren van een eigen dorpshuis!

Bijdrage van de TVM foundation
Om de bouwplannen te realiseren ging de stichting op zoek naar financiële middelen. Gea Burger-Langius, medewerker van TVM verzekeringen en inwoner van Exloo, droeg het project voor aan de TVM foundation. En met succes: Stichting Dorpshuis Exloo kreeg een donatie. Annetta de Vries-Tabak, bestuurslid van de TVM foundation: ‘’Het project verbindt mensen, het biedt voorzieningen voor jong en oud en het levert een bijdrage aan de leefbaarheid van Exloo. Daarom past het perfect bij de doelstellingen van onze foundation.’

Plaats: Exloo
Website: www.dorpshuisexloo.nl

Project aanmelden

Wilt u een project aanmelden? Doorloop dan de volgende stappen:

1. Lees de voorwaarden

2. Vul het aanvraagformulier in

3. Stuur het aanvraagformulier op

Uw aanvraag dient voor 1 oktober bij ons binnen te zijn.